Ίωνος Δραγούμη 9 & Μητροπόλεως 10, Θεσσαλονίκη

    231 0548547