Ίωνος Δραγούμη 9 & Μητροπόλεως 10, Θεσσαλονίκη

231 0548547